quinta-feira, 23 de março de 2017

POEMA EM MARÇO DA MULHER

MUDJER NOTI DI PRIMAVERA 

Di bu corpo un tra camisa di noti
Fetu di purfumo kenti di bu folgo
Rolado na candero di nos boca
Mesmo ora ki ceu sukundi rostu
Mas ninguém sinau mi ku bo - sabe  

Na txon di temporal na nos cama 
Di crer ta djanguano na sangui
Sima bedjera sotido na calmam 
Ta planta utri entri kuato paredi
Mas ninguém sabe di entri mi ku bo  

Marradu pa anel di comprimisso   
Sima cuscus kenti na tabuleiro 
Di kel bejo ta treme di ternura
ku tontura ta mata ku gana mata.

Mas ninguém sinau mi ku bo - sabe
Di lançol bistidu di nos amor a-dois!
Mudjer primavera di nha morti

Sem comentários:

RAPIZIUS

                                                                                                         MINHAS AMIZADES COM DIAHO ...